กพท. ออกประกาศ เดินทางเข้าไทยต้องมี “ใบรับรองแพทย์”

0
2694

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เปิดเผยว่า วันนี้ (19 มี.ค.) กพท. ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย”

ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. วันที่ 22 มี.ค. 2563 ตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และประเทศไทยได้ดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคนั้น

ปัจจุบันปรากฏว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศยกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวเป็นโรคระบาดทั่วโลก (Pandemic)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการป้องกันและลดลความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนภายในประเทศในวงกว้าง และเพื่อการกำกับดูแลการบินพลเรือน ในภาวะจำเป็นได้อย่างทันท่วงที กพท. จึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ที่ทำการบินมายังประเทศไทย ดังนี้

ขอบคุณ : sanook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here