ปศุสัตว์ เตือนกิน ไข่จุ๊บ เมนูสุดแปลก เผยเชื้อที่เปลือก ทำถึงขั้นเข้ารพ.

0
3398

ปศุสัตว์ เตือนกิน ไข่จุ๊บ เมนูสุดแปลก เผยเชื้อที่เปลือก ทำถึงขั้นเข้ารพ.

ปศุสัตว์ ประกาศเตือนกินเมนู ไข่จุ๊บ ระวังอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรง ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล ระบุ เปลือกไม่สะอาด-มีมูลติดมาด้วย ไม่ควรรับประทาน แนะปรุงสุก

วันที่ 26 เม.ย.2564 สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ (สพส.) ประกาศเตือนกินเมนู “ไข่จุ๊บ” ว่า “อ่านสักนิด ก่อนคิดทาน ไข่จุ๊บ คือ เมนูไข่คล้าย ๆ ไข่ดาว สั่งปรุงได้ตามร้านขนมโตเกียวหรือโรตี มีทั้ง ไข่ไก่ และ ไข่นกกระทา โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เจาะไข่เพื่อเอาไข่ขาวออกมา ใส่ลงกระทะอย่าให้ไข่แดงหลุดออกมาจากไข่
2.เอาเปลือกไข่ไปวางบนไข่ขาว ขณะปรุง
3.ให้นำมาการีนที่ทำโรตีมาละลายน้ำมัน และเทลงไปในไข่
4.ใส่ซอสแมกกี้ พริกไทยก่อนเสิร์ฟปักหลอดลงไป ไข่แดงจะไม่สุก ใช้หลอดดูดกิน

ปศุสัตว์ ประกาศเตือนกินเมนู ไข่จุ๊บ ระวังอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรง ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล

ข้อสงสัยว่าเมนูนี้อันตรายหรือไม่
สพส. จึงขอแนะนำว่า หากพบข้อใดข้อหนึ่งตามนี้ “ไม่ควรรับประทาน”

1.ไม่รู้ ไม่มั่นใจ แหล่งที่มาของไข่ หากฟาร์มต้นทางของไข่ ไม่มีการควบคุมโรคในไก่/นกกระทาที่ดี ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์ม GAP นั่นอาจทำให้มีความเสี่ยงที่เชื้อ Salmonella จะปนเปื้อนมาตั้งแต่ระดับฟาร์ม โดยติดมาจากมูลที่บริเวณเปลือกหรือมีมาในไข่แดงภายในฟองแต่แรก หากทานไข่ไม่สุกได้รับเชื้อ Salmonella เข้าไปจะก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษขั้นรุนแรง คลื่นไส้ ไข้ขึ้น อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย จนอาจต้องเข้าโรงพยาบาล

2.ล้าง เช็ด ฆ่าเชื้อเปลือกไข่ไม่สะอาด มูลที่ติดมากับเปลือกทั้งสกปรกและอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่มาก เมนูไข่จุ๊บทำการปรุงทั้งเปลือกบนกระทะ หากไม่มีการล้าง เช็ดเปลือกไข่ที่ดีจะได้มูลเป็นของแถมในอาหาร ซึ่งเพียงแค่ล้าง เช็ด จะยังไม่สามารถทำลายเชื้อโรคที่อาจมีได้ ต้องมีการฆ่าเชื้อเปลือกไข่ เช่น การใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หรือการนำไปผ่านแสง UV

3.สุขลักษณะการปรุงไม่เหมาะสม ก่อนซื้อต้องเลือกผู้ขายด้วย ดูความสะอาดการแต่งกาย มือและเล็บของผู้ที่ทำอาหาร ความสะอาดอุปกรณ์ปรุงที่ใช้ทั้งกระทะ ตะหลิว วิธีการปรุงรวมทั้งคุณภาพของเครื่องปรุง ความสด ใหม่ สะอาด เพราะสิ่งเหล่านี้แถมเชื้อโรคได้ทั้งสิ้น

4.ไข่จุ๊บที่ไข่ขาวหรือไข่แดงไม่สุก การปรุงไข่จุ๊บที่ระดับความสุกของไข่แดงยังเหลวจนใช้หลอดดูดได้นั้น ไม่เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อาจมีได้ หากจะฆ่าเชื้อควรใช้ความร้อนสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 15 วินาที จึงจะปลอดภัยจาก Salmonella และเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี้ การทานไข่ที่ปรุงไม่สุกจะทำให้ได้รับสารอะวิดิน ซึ่งไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินไบโอตินของร่างกาย ทำให้ยิ่งย่อยอาหารยากขึ้น ท้องอืด ปวดท้องต่อได้

สพส. จึงขอฝากให้ผู้ปรุงเน้นทำความสะอาดฆ่าเชื้อเปลือกไข่ ปรุงด้วยสุขลักษณะที่เหมาะสม เน้นการปรุงสุกในยุค COVID-19 ที่สำคัญเน้นใส่ใจตั้งแต่การเลือกซื้อไข่มาปรุงขาย โดยทั้งผู้ปรุงและผู้บริโภคโดยทั่วไป ให้สังเกตสถานที่จำหน่ายไข่สดที่มีตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ก่อนเลือกซื้อ เนื่องจากมั่นใจได้ว่าไข่ผลิตจากฟาร์มมาตรฐาน GAP 100% แน่นอน”