ผู้ว่าฯอัศวิน ชี้ ใครไม่จ่ายค่าขยะ ถือว่าหน้าด้าน ขอมีจิตสำนึก

0
139

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ กล่าวถึง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยอัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ว่า แม้จะเก็บในอัตราใหม่ กทม.ก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 100-200 ล้านบาท ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ ที่กทม. ต้องเสียงบประมาณปีละ 6 พันล้านบาท แต่กทม.ต้องการให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน

อย่างไรก็ตามอยากทุกคนมีจิตสำนึกในการจัดการขยะและขอความร่วมมือทุกคนให้เสียค่าธรรมเนียม เพราะไม่ใช่เงินจำนวนมาก และไม่ได้มีกฎบังคับ เพราะเป็นเรื่องจิตสำนึกที่ทุกคนควรมี และถ้าทุกคนจ่ายกันหมด คนที่ไม่ยอมจ่าย ก็ถือว่าเป็นคนหน้าด้าน

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 โดยรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จะมีทั้งการให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมถึงบ้านเรือนของประชาชน หรือการชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานเขต และในอนาคตจะเพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยรายได้ที่เกิดจากการปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมจะทำให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณเพิ่มขึ้นที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานด้านอื่นๆ ทั้งเรื่องการรักษาความสะอาด และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครต่อไป

ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมูลฝอยนั้น กทม.ได้จัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอย เช่น รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิกพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอย

นอกจากนี้ยังได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลัก สายรองทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ อาทิ ถนนสายหลักจัดเก็บขยะทุกวันให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. ถนนสายรองจัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ ตลาดสดจัดเก็บทุกวัน มูลฝอยรีไซเคิล /มูลฝอยชิ้นใหญ่ จัดเก็บทุกวันอาทิตย์ และมูลฝอยอันตรายจัดเก็บทุกอาทิตย์

ส่วนการบังคับใช้กฎหมายนั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจและไม่มีการกำหนดบทลงโทษ แต่ กทม. สามารถใช้มาตรการทางปกครองได้ โดยเขตสามารถแจ้งความดำเนินคดี ค้างชำระค่าขยะได้ทันที อย่างไรก็ตามกทม.ต้องขอความร่วมมือประชาชนด้วย เพราะการชำระค่าจัดเก็บค่าขยะ เป็นจิตสำนึกของทุกคน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here