ลุยจับต่างด้าว 93 คนลอบเข้าเมือง แย่งอาชีพทำกินคนไทย

0
511

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการปกครองเข้าตรวจสอบ จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและแย่งอาชีพคนไทยทั่วประเทศมาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

โดยล่าสุดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปราบปรามและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่อำเภอแม่สอด เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวขับสามล้อเครื่องรับจ้างขนส่งผู้โดยสารแย่งอาชีพคนไทย

โดยสำนักงานฯ ได้จับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวขับรถสามล้อรับจ้างไปแล้ว จำนวน 30 คน และจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวขายของหน้าร้าน จำนวน 60 คน และงานบริการอื่นๆ จำนวน 3 คน รวมเป็นจำนวน 93 คน และได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน 930,000 บาท ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้ว จำนวน 93 คน

“ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2562 ได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ จำนวน 7,542 คน ดำเนินคดี จำนวน 1,443 คน พบเป็นเมียนมามากสุด จำนวน 874 คน รองลงมาเป็นเวียดนาม 220 คน ลาว 152 คน กัมพูชา 139 คน อินเดีย 45 คน จีน 2 คน และอื่นๆ 11 คน โดยส่วนใหญ่ทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามกฎหมายคือ งานขายของหน้าร้าน จำนวน 2,799 คน งานเร่ขายสินค้า 2,014 คน และงานอื่นๆ จำนวน 2,729 คน

ได้แก่ งานจำหน่ายอาหาร (คนต่างด้าวเป็นเจ้าของเอง) นวดแผนไทย งานเสริมสวย งานบริการ (คาราโอเกะ) พนักงานรักษาความปลอดภัย ขับขี่ยานพาหนะ งานทำรองเท้า งานก่ออิฐช่างไม้หรืองานก่อสร้างอื่น และได้เปรียบเทียบปรับแรงงานต่างด้าว คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน 7,215,000 คน ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางไปแล้ว จำนวน 1,144 คน

ทั้งนี้ แรงานต่างด้าวจะต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยงานที่ทำจะต้องไม่ใช่งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำหรือนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท

หากผู้ใดพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here