ส่งทีมดูแล 13 นศ.ไทยกลับจากจีน คัดกรองเข้มใครป่วย

0
1926

วันที่ 27 ม.ค. นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวกรณีกลุ่มนักศึกษาไทยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางกลับจากการศึกษาต่อที่เมืองฉือเจียจวง มณฑลหูเป่ย ภายหลังจากได้ทราบข้อมูล กรมควบคุมโรคได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและโทรศัพท์นัดหมายเข้าไปดูแล ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อกับกลุ่มนักศึกษา 13 คน เบื้องต้นได้รับรายงานว่า ทุกคนสบายดี

ในส่วนของมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดของโรคของประเทศไทย ได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นเดือนม.ค.2563 เมื่อได้รับรายงานว่ามีโรคปอดอักเสบจากไวรัสระบาดจากเมืองอู่ฮั่น (Wuhan) มณฑลหูเป่ย ที่เป็นศูนย์กลางการระบาด มาตั้งแต่วันที่ 3-24 ม.ค. จนเมืองอู่ฮั่นปิดสนามบิน จึงขยายงานคัดกรองไปเมืองกว่างโจว และเมืองอื่นๆ ที่มีการระบาด

โดยมีการคัดกรองด้วยเทอร์โมสแกน 2 แบบ คือ 1.แบบทั่วไป (Universal thermal scan) สำหรับผู้เดินทางทุกเที่ยวบินที่มาจากเมืองต่างๆ ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และ 2.แบบจำเพาะกับผู้โดยสารที่มาจากเมืองที่มีการระบาดโดยเฉพาะด้วยการติดตั้งเครื่องอยู่ที่ประตูทางออกจากเครื่องบินโดยตรง (Targeted thermal scan) โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคคัดกรองไข้เป็นรายคน ระยะที่ผ่านมาคัดกรองพบผู้โดยสารมีไข้ 24 ราย

ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการป่วยหรือไม่มีไข้จากรับประทานยาลดไข้ จะมีระบบคัดกรองเพิ่มอีก 2 ชั้นคือ ที่สถานพยาบาลรัฐและเอกชน และความร่วมมือกับบริษัททัวร์ในการเฝ้าระวังในชุมชนและโรงแรมที่พักโดยประชาชน เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะได้นำเข้าสู่การรักษาที่รวดเร็ว

นักศึกษากลุ่มนี้แม้จะเดินทางมาจากมณฑลหูเป่ยที่ยังไม่มีรายงานการระบาด แต่เพื่อความไม่ประมาทและลดความวิตกกังวล ทีมจากกรมควบคุมโรคจะดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here