เตือน! “กินแก้ว-หลอดเดียวกัน” อาจเกิดโรคติดต่อทางน้ำลายได้

0
956

นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักกันอย่างมากขึ้น กับการใช้ของร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้หลอด ช้อน ส้อม ตะเกียบต่างๆ เพราะสิ่งเหล่าถ้าใช้ร่วมกับผู้อื่นอาจเกิดโรคติดต่อได้ผ่านทางน้ำลายได้

ทำไมถึงห้ามกินน้ำแก้วเดียวกันกับคนอื่น ?

การกินน้ำแก้วเดียวกัน หรือหลอดดูดน้ำหลอดเดียวกันกับคนอื่น อาจเป็นการแพร่เชื้อของโรคติดต่อหลายโรคที่ติดกันได้ผ่านทางน้ำลาย แม้ว่าจะกินจากขอบแก้วคนละฝั่ง ก็ยังมีโอกาสที่น้ำลายจะปะปนอยู่ในเครื่องดื่มแก้วนั้นได้

9 โรคติดต่อได้จากการ “กินแก้วเดียวกัน”

อ.พญ. วรรษมน จันทรเบญจกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลเอาไว้ ดังนี้

  1. ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดชนิดอื่น ๆ รวมถึงโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 (COVID-19) อีโบลา และซารส์ ด้วย
  2. คางทูม
  3. ไอกรน
  4. หัด หัดเยอรมัน
  5. คอตีบ
  6. ไวรัสตับอักเสบเอ และ อี (ไวรัสตับอักเสบบี ไม่ติดต่อกันทางลมหายใจ อาหารหรือน้ำดื่ม การให้นม และการจูบกัน (ถ้าปากไม่มีแผล))
  7. กลุ่มโรคมือ เท้า ปาก และโรคเฮอแปงไจนา (โรคติดต่อทีมักเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก ทำให้มีไข้ มีแผลในปาก)
  8. เริมที่ปาก
  9. โมโนนิวคลิโอซิส (จากเชื้ออีบีวี หรือ ซีเอ็มวี) โรคติดต่อที่ผ่านทางจูบ (น้ำลาย)

ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแชร์ภาชนะเครื่องดื่มกัน ควรทำอย่างไร ?

หากอยู่ในวงเหล้า หรือการกินอาหารที่บ้านเพื่อนแบบที่ต้องแชร์ภาชนะเครื่องดื่มร่วมกัน เช่น แก้ว ขันน้ำ ควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด ดื่มน้ำจากหลอดดูดน้ำของตัวเองเพียงหลอดเดียว และถ้าสะดวก ควรพกแก้วน้ำส่วนตัวติดตัวไว้ในกระเป๋า สามารถใช้พกพาน้ำดื่มของตัวเองได้ตลอดเวลา ใช้เติมเครื่องดื่มที่ร้านขายกาแฟ รวมถึงในกรณีที่ไม่มีแก้วน้ำเพียงพอในหลาย ๆ สถานการณ์อีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here